Visa NHẬT BẢN

Đánh giá

HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH, THĂM THÂN NHẬT BẢN:

I. Visa ngắn hạn (thăm thân: gia đình, họ hàng có quan hệ 3 đời)

Tài liệu xin visa:

 1. Hộ chiếu
 2. Tờ khai xin cấp Visa
 3. 01 ảnh: 4,5cm x 4,5cm
 4. Tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng:
 • Giấy khai sinh (Nếu con cái mời).
 • Giấy chứng nhận kết hôn (Nếu vợ/chồng mời).
 • Bản Sao hộ khẩu.

5. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng.

6. Tài liệu chứng minh công việc:

 • Hợp đồng lao động + giấy nghỉ phép đi du lịch.

Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị:

 1. Giấy lý do mời (theo mẫu ĐSQ).
 2. Lịch trình ở Nhật (theo mẫu ĐSQ).

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, cần bổ sung thêm những giấy tờ sau:

3. Giấy chứng nhận bảo lãnh.

4. Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

 • Giấy chứng nhận thu nhập.
 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng.
 • Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao).
 • Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

5. Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, xuất trình “Giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “Phiếu công dân”.

II. Visa ngắn hạn (thăm người quen hoặc bạn bè/du lịch):

Tài liệu xin visa:

 1. Hộ chiếu.
 2. Tờ khai xin cấp Visa.
 3. 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm.
 4. Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè (Trừ trường hợp du lịch).
 • Ảnh chụp chung.
 • Thư từ, email.
 • Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế.

5. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng.

6. Tài liệu chứng minh công việc: hợp đồng lao động, Giấy xin nghỉ phép để đi du lịch.

Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị

 1. Giấy lý do mời (theo mẫu ĐSQ).
 2. Lịch trình ở Nhật (theo mẫu ĐSQ)

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, cần bổ sung thêm những giấy tờ sau:

3. Giấy chứng nhận bảo lãnh.

4. Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

 • Giấy chứng nhận thu nhập.
 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng.
 • Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao).
 • Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập).

5. Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình).

Liên hệ

VISA liên quan